Automobilens tidiga historia

Den första automobilen, alltså det första fordon som kunde drivas framåt av sig själv, ritades med största sannolikhet av den nederländske missionären, astronomen och matematikern Ferdinand Verbiest.

Det saknas dock trovärdiga bevis för att denna verkligen byggdes, och om den byggdes var den inte längre än 65 cm. Den var nämligen tänkt som en leksak åt den kinesiske kejsaren. Icke desto mindre var den en viktig föregångare: det skulle troligen gå att konstruera en fungerande, ångdriven bil utifrån Verbiests ritningar.

Verbiest ritade sin leksaksbil, eller vad man nu ska kalla hans skapelse, 1672, och det skulle dröja nästan 100 år innan ett motordrivet fordon som kunde transportera en människa såg dagens ljus. Fransmannen Nicolas-Joseph Cugnot konstruerade en trehjulig vagn som drevs med ånga någon gång på 1760-talet, och senare även två ångdrivna traktorer för den franska arméns räkning. Dessa fordon var viktiga tekniska innovationer, men tyvärr var deras praktiska betydelse ytterst begränsad, eftersom det var svårt att bibehålla trycket i motorerna, en förutsättning för att kunna använda ångkraften praktiskt. Under 1800-talets första år utvecklades ett flertal förbränningsmotorer, men tekniken var ännu i sin linda, och även dessa motorer var svåra att använda praktiskt.

Den moderna bilen tar form

Med tiden blev ångkraft, som alla vet, en kraftkälla att räkna med, inte minst för industrierna och järnvägen. Ytterligare en fransman, Gustave Trouvé, förevisade en trehjulig, eldriven bil på den internationella elektricitetsutställningen i Paris 1881. Det var dock inte fransmännen som kom att bli vägledande för utvecklingen av den moderna bilen. Dessa hette saker som Daimler och Maybach i efternamn, men den som betraktas som allra mest betydelsefull var Karl Benz, som beviljades patent på sin Motorwagen 1885. I början var det dock i det västra grannlandet som Benz sålde de flesta av sina bilar.

Idag är bilindustrin verkligen global, och även om det finns fler än tyskar som kommer med viktiga innovationer har tillverkare som BMW och Volkswagen lyckats hålla sig i framkant. Efter Karl Benz tog Henry Ford över som bilindustrins ledande kraft, men numera är den amerikanska dominansen bruten. Asiatiska biltillverkare som Toyota och Hyundai är också med i matchen på allvar. Japanska Toyota tillverkar världens mest sålda bil, Corolla, och sydkoreanska Hyundai var 2009 den mest lönsamma biltillverkaren i hela världen.