E85 i stället för diesel vid förbud

Nu är det klart att man kommer införa miljözoner även för personbilar, men först år 2022. Därför är det smart att redan nu byta från dieselbil till att gå över till bil som drivs med bioetanol E85 – för snart blir dieselförbudet verklighet.

Debatten om huruvida dieselbilar ska förbjudas i städerna har länge diskuterats och nu har regeringen fastslagit att införande av miljözoner som stänger ute fordon drivna av diesel kommer bli verklighet även för vanliga personbilar. Ett ypperligt tillfälle att pensionera dieselslukaren och i stället satsa på att köra ett fordon som drivs med E85 alltså fordon som drivs med bioetanol och vad det är för något kan man läsa om hos SEKAB på adressen http://www.sekab.com/sv/biodrivmedel/e85/. Men vad kommer miljözonerna att innebära? Här är en sammanfattning som Teknikens Värld gjort över hur miljözonerna kommer tänkas att se ut i framtiden:

  • Ska finnas 2 zoner i Stockholm där ena omfattar Gamla stan där det bara tillåts el- och laddhybrider och den andra zonen omfattar hela innerstaden och innebär att inga dieselbilar och inga bilar tillverkade innan år 2009 får köra, dock med undantaget att dieselbilar med senaste reningen som kallas Euro 6 får fortsätta att trafikera stan.
  • Miljözon klass 2 – kommer omfatta personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar, och i denna zon måste alla fordon som drivs med diesel uppfylla de krav som finns för Euro 6 likaså måste gas, etanol och bensindrivna fordon uppfylla krav för Euro 5.
  • Miljözon klass 3 – kommer omfatta ännu fler fordon där kravet är att de drivs med el, vätgas eller är av typen elhybrid om det rör sig om ett tyngre fordon samt att dessa också ska uppfylla kraven om Euro 6. Totalt omfattas alltså personbilar, motorcyklar, mopeder klass I, bussar och både lätta och tunga lastbilar.

Hur förslaget ser ut mer ingående finns att läsa hos Sveriges Television Nyheter.

Bättre med miljövänligare drivmedel

Den främsta anledningen till förslaget om att förbjuda diesel är för att främja miljön och mota bort miljöförstörande drivmedel till förmån för de förnybara varianterna som spar på vår miljö. Men trots detta är det inte alla som välkomnar förslag om miljözoner. Det är något som tydligt märks i en artikel som Expressen publicerat där man samlat flertalet reaktioner från allmänheten där flera som trott sig köpa en miljövänligbil, alltså en dieselbil, uttryckt sig känna irritation över beslutet – man har till och med uttryckt önskan om att kunna stämma staten för beslutet.